Gerommel met leges? Gebrek aan integriteit!

Onlangs werd bij de besprekingen van de zaak Peltenburg in de Commissie Bestuur door raadsleden verontwaardigd gereageerd op een ambtelijk voornemen om voortaan leges te heffen op de beantwoording van Lees verder →

Omgevingsvergunning Ripperhotel erdoor gerommeld

College van B&W van Haarlem heeft op 24 maart de omgevingsvergunning afgegeven voor de ontwikkeling van een hotel in de Ripperdastraat te Haarlem. Een zeer omstreden plan dat op een merkwaardige wijze er door de gemeente Haarlem doorheen wordt gerommeld. Buiten tal van inhoudelijke zaken en ambtelijke missers, valt op het besluit zelf alsmede de gevolgde de procedure al behoorlijk wat aan te merken. Grote vraag is waarom het college van B&W iets doorzet op een de manier die volstrekt kansloos is voor de bestuursrechter. Is dit naïviteit? En wat gaan de raadsleden doen die in de veronderstelling verkeerden dat ze van te voren over dit besluit nog een motie zouden kunnen indienen? Lees verder →

Een merkwaardige brief: integriteit van de ambtenaar is geen publieke zaak.

Als je in een restaurant door een bediende slecht wordt behandeld, dan geef je geen fooi. Als het te erg wordt, dan dien je een klacht in bij de manager. Lees verder →

Over de nieuwsjaarstoespraak van de burgemeester

In zijn nieuwjaarstoespraak ging Burgemeester Schneiders in op “integriteit”. Zijn cryptisch relaas was niet makkelijk te volgen. Wat zei hij eigenlijk? Hij had ook niets over integriteit kunnen zeggen, want waarom Lees verder →