Omgevingsvergunning Ripperhotel erdoor gerommeld

College van B&W van Haarlem heeft op 24 maart de omgevingsvergunning afgegeven voor de ontwikkeling van een hotel in de Ripperdastraat te Haarlem. Een zeer omstreden plan dat op een merkwaardige wijze er door de gemeente Haarlem doorheen wordt gerommeld. Buiten tal van inhoudelijke zaken en ambtelijke missers, valt op het besluit zelf alsmede de gevolgde de procedure al behoorlijk wat aan te merken. Grote vraag is waarom het college van B&W iets doorzet op een de manier die volstrekt kansloos is voor de bestuursrechter. Is dit naïviteit? En wat gaan de raadsleden doen die in de veronderstelling verkeerden dat ze van te voren over dit besluit nog een motie zouden kunnen indienen? Lees verder →