Omgevingsvergunning Ripperhotel erdoor gerommeld

College van B&W van Haarlem heeft op 24 maart de omgevingsvergunning afgegeven voor de ontwikkeling van een hotel in de Ripperdastraat te Haarlem. Een zeer omstreden plan dat op een merkwaardige wijze er door de gemeente Haarlem doorheen wordt gerommeld. Buiten tal van inhoudelijke zaken en ambtelijke missers, valt op het besluit zelf alsmede de gevolgde de procedure al behoorlijk wat aan te merken. Grote vraag is waarom het college van B&W iets doorzet op een de manier die volstrekt kansloos is voor de bestuursrechter. Is dit naïviteit? En wat gaan de raadsleden doen die in de veronderstelling verkeerden dat ze van te voren over dit besluit nog een motie zouden kunnen indienen? Lees verder →

De populieren aan de Westergracht

Majestueuze populieren aan de Westergracht in Haarlem staan wel/niet/wel/niet of stiekem toch eigenlijk al die tijd wel op de nominatie om gekapt te worden? Kappen is tegen eerder afspraken in en tegen de wens van de wijkraad en menig betrokken Haarlemmer. Nu de gemeente al twee keer heeft geprobeerd zonder inspraak en communicatie een kapvergunning er door heen te rommelen en een project ontwikkelaar al bezig is afspraken te maken met omwonenden, lijkt inspraak van omwonenden en participatie van de wijkraad mosterd na de maaltijd. De wethouder erkent dat dit niet goed loopt. Maar wat bedoelt ze daarmee; heeft ze geen controle op haar ambtenaren of hadden de kapvergunningen pas later doorgeduwd moeten worden? Maken de populieren nog enige kans? Lees verder →