De populieren aan de Westergracht

Majestueuze populieren aan de Westergracht in Haarlem staan wel/niet/wel/niet of stiekem toch eigenlijk al die tijd wel op de nominatie om gekapt te worden? Kappen is tegen eerder afspraken in en tegen de wens van de wijkraad en menig betrokken Haarlemmer. Nu de gemeente al twee keer heeft geprobeerd zonder inspraak en communicatie een kapvergunning er door heen te rommelen en een project ontwikkelaar al bezig is afspraken te maken met omwonenden, lijkt inspraak van omwonenden en participatie van de wijkraad mosterd na de maaltijd. De wethouder erkent dat dit niet goed loopt. Maar wat bedoelt ze daarmee; heeft ze geen controle op haar ambtenaren of hadden de kapvergunningen pas later doorgeduwd moeten worden? Maken de populieren nog enige kans? Lees verder →

Artikel 38 raadsels Ripperdastraat 13a

Het voormalige kantoor van Jeugdzorg Kennemerland aan de Ripperdastraat in Haarlem wordt opeens een hotel. Het besluit lijkt al te zijn genomen, als de aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend. De buurt gaat op onderzoek uit en ondervindt tegenwerking bij inzage van de adviezen die bij de vergunningsaanvraag van uitgebreide procedure horen. Uiteindelijk krijgen ze inzage in een deel van de stukken. De Adviescommissie Ruimte Kwaliteit heeft de zaak niet behandeld en ook heeft de brandweer een negatief advies gegeven. Andere adviezen zijn lichtvaardig gegeven. Bezwaren worden niet deugdelijk beantwoord. SP en VVD stellen vragen in de gemeenteraad. Maar wethouder van Spijk draait om beantwoording heen. Drukt hij het hotel door tegen alle redelijkheid en fatsoen in? Lees verder →

Een merkwaardige brief: integriteit van de ambtenaar is geen publieke zaak.

Als je in een restaurant door een bediende slecht wordt behandeld, dan geef je geen fooi. Als het te erg wordt, dan dien je een klacht in bij de manager. Lees verder →

Over de nieuwsjaarstoespraak van de burgemeester

In zijn nieuwjaarstoespraak ging Burgemeester Schneiders in op “integriteit”. Zijn cryptisch relaas was niet makkelijk te volgen. Wat zei hij eigenlijk? Hij had ook niets over integriteit kunnen zeggen, want waarom Lees verder →