De populieren aan de Westergracht gaan eraan

Het lot is bezegeld, het doodvonnis getekend. De statige populieren aan de Westergracht zijn binnenkort uitgeruisd. Dit is de uitkomst van een traject van advisering en meedenken, volgens artikel in het Haarlems Dagblad

Na de vele schijnbewegingen en valse starts, dit keer klaarblijkelijk dus wel met participatie en afweging van verschillende belangen! Ook omwonenden en de bomenwacht zaten in de nieuw samengestelde adviesgroep en ook de invloedrijke fietsersbond was van de partij. Een goed, democratisch herstel van wethouder Sikkema, laat hier ook een keer iets positiefs over een van de Haarlemse wethouders opgemerkt zijn! En misschien -ondanks het eerdere gerommel en verkeerde uitgangspunten in de gemeentelijke onderzoeken- inhoudelijk toch ook een wijs besluit? De bomen hebben niet het eeuwige leven en het behoud ervan was een hele klus geweest en had gezien hun verwachte levensduur binnen niet al te lange termijn, Haarlem voor een volgend, kostbaar probleem gesteld.

Of er aan het hele straatbeeld is gedacht en wat er precies voor in de plaats komt, blijkt niet uit het artikel in het HD. Gelet op de gang van zaken nu, kan het haast niet anders dat ook de andere populieren op termijn vervangen zullen worden door wat geschiktere stadsbomen van al enige leeftijd (om niet al te iel af te steken tegen het eerdere straatbeeld).

Het mooiste zou zijn als de gemeente nog iets aan deze zaak toevoegt. Namelijk het antwoord op de vraag wat nu het verschil is tussen (heel) Groot Onderhoud en Ruimtelijke Herinrichting. De scheidslijnen zijn vaag en als Groot Onderhoud in bezuinigingsdrift een eerder geplande herinrichting vervangt, is burgerparticipatie en inspraak in het geding (zie bijvoorbeeld ook het “groot onderhoud” aan het Emmaplein). Het zou mooi zijn als gemeente Haarlem hier iets mee doet; al was het alleen maar iets als voortaan altijd een toets op de behoefte bij belanghebbenden aan participatie bij “erg groot onderhoud”.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5 + 18 =